Vorwort PL und Wörterbuch

drapeau-PL-frame

richtiger hintergrund

 

  Moja strona internetowa poświęcona jest historii kolei żelaznej przebiegającej przez tereny dawnych Prus Wschodnich: Stołupiany, Oziorsk, Gołdap, Węgorzewo i Olecko. Ta szczególna linia kolejowa znajdowała się w latach przedwojennych w południowej części ówczesnej Rejencji Gąbińskiej.

Pozostałości po tej linii kolejowej zostały już dawno temu zagospodarowane i wkomponowane w krajobraz wiejski. Znajdują się one obecnie na terenach Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz graniczącego od północy rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego.
Pierwszym celem tej strony jest zebranie i udostępnienie informacji, zdjęć oraz innych dokumentów dotychących linii kolejowej, a pochodzących sprzed 1945 roku. To jest niewątpliwie trudne. Na dzień dzisiejszy dostępne są materiały dokumentujące imponujacy, otwarty w 1927 roku odcinek Gołdap-Żytkiejmy. Informacje dotyczące reszty odcinków są obecnie opracowywane.

Kolejny cel to aktualna dokumentacja pozostałości po trasie kolejowej: mostów i poszczególnych jej części. Na stronie: http://gumbinnen-szittkehmen.blogspot.de/ można znaleźć zebrane informacje dotyczące wybudowanego w 1908 roku odcinka Gąbin- Żytkiejmy.

Dwa krótsze akapity poświęcone są oleckiej kolei dojazdowej oraz wybudowanej podczas I Wojny Światowej wąskotorowej kolejce łączącej Żytkiejmy i Rutkę Tartak.
Kolejna zakładka zawiera plan trasy rowerowej przebiegającej przez Polskę i Rosję (Obwód Kaliningradzki). Owa trasa rowerowa mogłaby być zbudowana na bazie odcinków dawnej kolei leżących w Puszczy Romnickiej: Gołdap- Żytkiejmy -Tolminkiejmy.

Każdy pojedynczy wpis, zdjęcie czy innego rodzaju wkład w rozwój tej strony internetowej jest bardzo mile widziany. Proszę o wiadomości na poniższy adres mailowy:

P6 email münster violett

Wörterbuch

Kolej żelazna w
Prusach Wschodnich
Eisenbahn in
Ostpreußen
Railways in
East Prussia
kolej normalnotorowa Regelspurbahn standard gauge
kolej drugorzędna Nebenbahn branch line[i], light railway*
kolej waskotorowa Schmalspurbahn narrow gauge railway
kolej dojazdowa kleinbahn light railway*[ii]
kolej polowa Feldeisenbahn light railway*[iii]
zerokotorowy Breitspur broad gauge
linia kolejowa Eisenbahnlinie railway line
stacija, budynek stacji Bahnhof railway station
stacija końcowa Endbahnhof terminus
stacija czołowastacija końcowa Kopfbahnhof terminus
przystanek Haltepunkt halting-place
peron Bahnsteig platform
rozkład m jazdy Fahrplan schedule, time table
magazyn towarowy Güterschuppen freight shed
wieża ciśnień Wasserturm water tower
rampa ładunkowa Laderampe loading ramp
tor, szyna Gleis track
tor postojowy Abstellgleis siding
obrotnica Drehscheibe turntable
zwrotnica Weiche points, switch
sygnał Signal signal
trasa Bahntrasse railway line
wcięcie Trasseneinschnitt cutting
nasyp kolejowy Damm embankment, dam
przejazd kolejowy Bahnübergang level crossing
wiadukt kolejowy Brücke railway bridge, rail bridge
wiadukt Bahnüberführung, Brücke flyover, overpass, underbridge[iv]
przejście podziemne Bahnunterführung overbridge, underpass
przepust, przepustów Bachdurchlaß (Düker) culvert
Ansatzpunkt, Auflager
lokomotywa Lokomotive locomotive
lokomotywa parowa Dampflokomotive steam locomotive
pociąg Zug train
pociąg osobowy Personenzug passenger train
pociąg towarowy Güterzug freight train, goods train
wagon osobowy Personenwagen passenger car, wagon
wagon towarowy Güterwagen freight car, wagon
 
 
budynek Gebäude building
miasto Stadt town
wieś, miejscowość Ortschaft village
majątek Gut estate
gospodarstwo rolne Hof, Bauernhof farm
strumień Bach brook, stream
rzeka Fluß river
jezioro See lake
ulica, droga Straße, Landstraße road
droga, szlak Weg, Route way
kościół Kirche church
 niezniszczony erhalten
 niszczy zerstört
 ruiny Trümmer
 szkoła Schule
 wcześniejszy früherer
 północny nördlich
 wschodni östlich
 południowy südlich
 zachodni westlich

* Kleinbahn, Nebenbahn, Sekundärbahn, Feldeisenbahn, Feldbahn
Light rail
is similar to the British English term light railway, long used to distinguish railway operations carried out under a less rigorous set of regulation using lighter equipment at lower speeds from mainline railways. Light rail is a generic international English phrase for these types of rail systems which means more or less the same thing throughout the Anglosphere.

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Light_rail, Stand Februar 2009,http://fredriks.de/ed/ED3.htm#K

 [i] As the main line network consolidated, railways were driven into the hinterland, serving local needs and commuter traffic. This was the age of the branch line or Nebenbahn (plural: -en), also variously called the Sekundärbahn („secondary line“), Vizinalbahn („neighbourhood line“) or Lokalbahn („local line“) depending on local laws and usage.

[ii] http://en.wikipedia.org/wiki/Kleinbahn
[iii] http://en.wikipedia.org/wiki/Feldbahn
[iv]Underbridge (UK) ist „a bridge carrying the railway and allowing a roadway (etc.) to pass under the railway“. (http://en.wikipedia.org/wiki/Underbridge#U)
Eine Bahnüberführung, Eisenbahnbrücke, Wiadukt oder railway flyover wird in englischer Perspektive underbridge genannt, weil die obenliegende- Eisenbahn „unterbrückt“ wird (Die Brücke wird unter der Eisenbahn gebaut).
Eine overbridge ist dann einfach eine „bridge over a railway“. Also zum Beispiel eine Wegbrücke.

[/three_fourth_last]